beyondcom.se | www.make-it.se 
 

Träning, tävling, helhet, tankar och framgång!

Under hela min karriär har jag fått frågor om träning, kost, skidor, stavlängd, teknik, vallning och så vidare. Jag har försökt svara så gått jag kunnat och att hjälpa till när det varit möjligt. Men med eget jobb, egen satsning har det inte funnits tid att hjälpa alla.

Det finns många som lägger ner mycket tid på träning/på sin idrott men som inte får ut vad de kunde få ut! För att lyckas måste man få till helheten!

Med rätt tankar, bra planering, bästa möjliga teknik och rätt träning går det att optimera den tid man har till träning och få ut mest möjliga av den tid man lägger ner.

Sommaren 2014 startade jag ihop med fem vänner Optima Ski. Vi vill med vår kunskap och erfarenheter hjälpa alla som håller på med konditionsidrotter att nå sina mål och att roligt på vägen.

Kolla in www.optima-ski.com Vill du komma i kontakt med mig personligen når du mig på oskar@oskarsvard.se

/Oskar